Mga marka ng laro na nakatakdang i-develop ng Bagong liga ng basketball

Talaan ng Nilalaman

Ang bagong Inner City Education League ay nakatakdang simulan sa Pebrero na ang pangunahing layunin nito ay ang paggamit ng mnl168 sports bilang pangunahing bagay na magsasama-sama ng mga mag-aaral pati na rin ang mga magulang na may layuning dalhin ang mga optimistikong pagkakataon sa edukasyon at mga ruta ng karera.

Para magkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maglaro, kailangan nilang makamit ang isang partikular na grado. Ang presidente at COO ng Ball Brothers Foundation na si Jud Fisher ay nagsabi na ang ideya kung paano nakikita ng mga tao ang edukasyon ay dapat e adjust at sa paggamit ng basketball, ang mga mag-aaral ay magiging handa pati na rin ang kagamitan.

May apat na pangunahing komunidad na nagpasyang gampanan ang papel ng drafting player, pagkakaroon ng coach na magsasanay sa kanila pati na rin ang pagbibigay sa kanila ng grounds kung saan sila magsasanay. Ang mga center na ito ay: Boys & Girls Club, Roy C. Buley Community Center, YMCA at Ross Community Center. Kalaunan ay sinamahan sila ng iba pang mga sentro na kinabibilangan ng lungsod ng Muncie, Muncie Community Schools at Ball State University.

Ayon kay Tom Lyon, sinabi ng dating Southside High School athletic basketball director na ang paggamit ng mga marka ay magiging nasa mataas na alerto dahil ang mga may higit sa GPA na 2.5 ay nasa posisyon na maglaro sa lahat ng apat na quarters habang ang mga may GPA na 2.3-2.49 ay maaaring nasa isang posisyon ng paglalaro ng dalawang quarter. Ang may 2 o 2.29 ay makakapaglaro lamang ng isang quarter.

Ang programa ay tumatagal ng limang linggo sa huling dalawang linggo na kinasasangkutan ng ilang mga paligsahan at seremonya ng parangal. Ang mag-aaral na may pinakamataas na GPA ay makakakuha ng $1000 college scholarship habang $500 ay igagawad sa apat pang manlalaro. Ito ay depende sa pang-edukasyon at pati na rin sa tagumpay sa palakasan. Ang pinakamahusay na manlalaro ay gagawaran din ng MVP award.

Ang mga magulang ay kasangkot din sa programa dahil sila ang magiging responsable para sa pagpirma ng mga pag-uugali ng mga recruit at pati na rin sa paghikayat sa kanila.

Idinagdag ng Project Leadership na si Dick Daniel na ang scholarship ay hindi igagawad sa ika-7 at ika-8 na baitang dahil sila ay makatitiyak na maglaro sa North Carolina o Kentucky.

Ang drafting sa sports betting ay nakatakdang maganap sa ika-7 ng Pebrero sa Central High School gym na may mga pagsubok na magsisimula mamaya.

Karagdagang Artikulo Patungkol sa Sport Game:

You cannot copy content of this page